זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

בנות שקמה

בְּנוֹת שִׁקְמָה

ראו: שִׁקְמָה