זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

בנות שוח

בְּנוֹת שׁוּחַ

ראו: תְּאֵנָה