זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

בנות שבע

בְּנוֹת שֶׁבַע

ראו: תְּאֵנָה