זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

בוכריה

בּוֹכִרְיָה

הרמב"ם מציין במפורש שאינו יודע לזהותה בכותבו: "לא ברור".[1][1].פהמ"ש שביעית ז, ב.