ההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה ה-5:

 

לצורך שליחת המקראה לביתך
ניתן לבחור מספר ערכים