גלריות

ביקור רבני בית הדין לענייני ציבור ברשות הרה"ג דב ליאור שליט"א

הרבנים ביקרו בחממות המחקר של המכון, ובחממות המצעים המנותקים לעניין שמיטה, במושב פעמי תש"ז, במעבדת החקרים של המכון. בנוסף, ערכו הרבנים מפגש עם רבני מכון התורה והארץ.

פרס כץ מוענק למכון התורה והארץ

פרס כץ הוא פרס המיועד לאישים ומוסדות העוסקים ביישום והפעלת ההלכה בחיים המודרניים, ביצירות שבכתב ובמפעלים מעשיים. לשנת תשע"ח הפרס מוענק למכון התורה והארץ שתרמו ליישום ההלכה בחיים המודרניים. 

כנס ארץ אהבה ה - 2

תמונות מכנס הנשים: גמר חידון הארץ ומצוותיה לנשים, סדר ט"ו בשבט והופעה מלאה של הזמר והיוצר הראל טל.

הכנס השנתי של מכון התורה והארץ - תשע"ח

הכנס בסימן "ואכלו בשעריך ושבעו" - שנת מעשר עני. בכנס עסקו בנושא 'ההיבט החברתי במעשר עני', במצוות מעשר עני בימינו ובמצוות צדקה, וב'בעלי חיים במדע ובהלכה'