'סיור לימודי של תכנית לימוד מצוות התלויות בארץ במפעל 'עלי קטיף -חסלט' ובית האריזה ומיון 'גזר סעד'

לחץ על התמונה להגדלה: