מתורתו של הרב - מאמרים נבחרים

בליעת כלים

הרב יעקב אריאל
בליעת כלי חרס היא כה גבוהה, עד שהתורה העידה עליו 'שאינו יצא מידי דופיו לעולם'. לעומת זאת את כלי המתכת התורה הכשירה בהתאם לדרגת שימושם.

"וייכון בחסד כסאך"

הרב יעקב אריאל
כרבנים, לא פעם אנו נשאלים מהי המדיניות הכלכלית - חברתית של התורה? האם החברה נושאת באחריות כל שהיא לרווחתו של הפרט, או שהאחריות לכך מוטלת על כתפי כל יחיד ויחיד בלבד?

קריאת התורה בליל שמחת תורה

הרב יעקב אריאל
האם חיילים שיודעים שיהיו בתפקיד ביום שמחת תורה יכולים להקדים ולהעלות את כולם לתורה בליל שמחת תורה וכמו"כ לסיים כנהוג את התורה בחתן תורה ולהתחיל מבראשית בחתן בראשית, וכל זאת בלילה?
למאמרים נוספים

שו"ת עם הרב יעקב אריאל

קריאה בתורה ביום העצמאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א, הרב כתב: "ציבור שרוצה לקרוא בתורה ביום העצמאות ללא ברכההרשות בידו". מכיון שהרב לא סייג דבריו, אני מבין שמותרלקרוא בתורה בלי ברכות אפילו באמצע התפילה, במקום שבד"כנוהגים לקרוא בתורה בב' וה'. שאלתי היא: גם אם אין כאן איסורברכה לבטלה, מדוע אין זה נכלל במה שאסרו חכמים להוסיף עלהק…

תחפושות של גברים לנשים בפורים

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, האם יש בעיה שאישה תתחפש לחסיד לדוגמא, שהרי זוהי תחפושת של גבר, וייתכן שיש כאן איסור "לא ילבש"? (כמובן שהאישה תלך לא עם מכנסיים בלבד אלא תוך הקפדה על כל גדרי הצניעות).התחפושת כוללת כובע, חליפה ואולי גם ציצית, וזה יהיה לא ביום פורים עצמו, אלא מספר ימים לפני כן (לצורך מסיבה בבית הספר). אשמח…

יצה"ר ויצה"ט

הרב יעקב אריאל
שמעתי מהגרע"י שיצה"ר משנולד ויצה"ט נמצא רק מגיל ברמצווה. ע"כ. שאלתי, א"כ ממה נובעים הדחפים הטובים של האדםשלפני גיל בר מצווה ? תודה.
צפה בכל השאלות ותשובות