אל תזוז!!!

אל תזוז!!!

עם התפתחות הטכנולוגיה, מוצא את עצמו יהודי החפץ לשמור תורה ומצוות, עסוק בשאלות חדשות, המתחדשות חדשים לבקרים, בד בבד עם ההתפתחות הטכנולוגית המואצת.

מוסכם על כל הפוסקים שיש איסור להדליק מכשיר חשמלי בשבת, עם התפתחות הטכנולוגיה ושימוש במכשירים חדישים, מתעוררות שאלות רבות, תאורת החצר של השכן החילוני נדלקת כשחיישן מיוחד מגלה אדם שמתקרב לחצר, אולם האדם כאן אינו חפץ כאן באור כלל והוא מעוניין לעבור רק ליד החצר, כדי להגיע לבית הכנסת או לצורך אחר.

בהרבה מבתי המלון יש חיישנים מיוחדים בשירותים, חלקם אחראיים להורדת המים וחלקם לפיזור של ריח טוב, הייאסר להיכנס לשירותים אלו. ככל שהזמן עובר רק מתגברות שאלות אלו בעקבות ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה. במאמר באמונת עתיך 102 פרשנו את היריעה באופן רחב וכולל, הגדרנו את הבעיות הכרוכות בכך, והראינו מתי יש לחוש להפעלת חיישנים ומתי מותר הדבר. הרוצה ללמוד בהרחבה מוזמן לקרוא את המאמר המלא...

למאמר המלא

חייב לספר?

חייב לספר?

במקרים לא מעטים, עומדת בפני בחור או בחורה העומדים לפני פרקן שאלה עד כמה מוטלת עליהם החובה לגלות לבחור / בחורה שרוצים לבוא איתם בקשרי נישואין. אנו מדברים כמובן על דברים שיכולים להיות בעייתים. אבא שחולה במחלת נפש, בעיות פוריות מיוחדות שיש במשפחה, ועוד שאלות רבות. שחשיפתן היא מורכבת וסבוכה. להסתיר הרי אי אפשר ולא רצוי שהרי בן הזוג צריך לדעת מדברים אלו. לחשוף סודות משפחתיים אלו זהו גם דבר בעייתי.

השאלה היא על אלו דברים מחוייב כל צד לספר לבן הזוג, ושאלה נוספת באיזה שלב הוא חייב לספר. האם בפגישה ראשונה כבר מוטל על הבחור / הבחורה לגלות סודות משפחתיים אלו או שרק בשלבים מאוחרים יותר.

גילויים של סודות אלה רק לאחר החתונה לעיתים יכול להוות אפילו סיבה לכך שהנישואין יוגדרו כמקח טעות, ויופקעו מעיקרא, כדין מקח טעות. בגמרא מצינו שאחד מהאמוראים המליץ לאדם שאביו היה גוי ובשל כך היה מעוכב מלהינשא, שכן אף אחד לא רצה להשתדך איתו, אותו אמורא המליץ לו ללכת לעיר אחרת שם לא מכירים את ייחוסו וכך יוכל להתחתן עם בת ישראל כשרה. למה אין בכך איסור של גניבת דעת, ומה המשמעות לגבי גילוי סודות משפחתיים הארכנו באמונת עתיך 102 במאמר של הרב יונתן אלרן עמו' 75..

למאמר המלא

שחרור מחבלים

שחרור מחבלים

מדי פעם משחררת מדינת ישראל מחבלים מסיבות פוליטיות ואחרות. שעולה סוגיה כזו על פרק היום של הציבור בישראל, נשמעים קולות בעד ונגד, אבל לא נשמעת דעתה של התורה. מה תפיסת ההלכה, האם מותר לשחרר מחבלים על מנת לשמור על יחסים דיפלומטיים. האם זהו איסור תורה. האם מותר למפלגה שומרת תורה ומצוות לשבת בקואליציה כשהממשלה מחליטה לשחרר מחבלים, האין זו שותפות במעשה עבירה חמור, הנוגע לפיקוח נפש ממש, פשוטו כמשמעו?

על מנת לענות תשובה לשאלות אלו עלינו ללמוד, האם באמת אסור לשחרר מחבלים, הנושא הזה מוזכר בגמרא, במילים אחרות, אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, אבל האם באמת כך, עיון במקורות מראה שאין הדברים כל כך פשוטים במאמר נרחב באמונת עתיך 102  נפרשה היריעה בנושא באופן רחב תמציתי וברור...  

למאמר המלא

אבקת חלב נכרי

אבקת חלב נכרי

הזדמנת לבקר אצל השכן, הוא מגיש לילדיך חפיסת שוקולד המכילה אבקת חלב נכרי, האם מותר לאכול, האם מידת חסידות להחמיר?

הנושא של אבקת חלב נכרי הלך והתרחב בשנים האחרונות באופן מיוחד, כיום יש בשוק עשרות רבות של מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי, במאמר ארוך ומקיף פורש הרב וולונוב מארגון 'כושרות' את הסוגיה מהמקורות.

הרב וולונוב מרחיב באיסור חלב נכרי ובאיסור גבינת גויים ומה ההבדל ביניהם. לטענתו, כיום מייצרים מחלב לא רק אבקה אלא גם חלבונים שמוציאים מהחלב במקרה זה כבר אין מדובר בחלב נכרי אלא בגבינת נכרי שהיא איסור יותר חמור. למעשה, מציינים על מוצרים אלו 'אבקת חלב נכרי' והמקל באבקת חלב נכרי סבור שמותר המוצר באכילה בעוד שמוכנסים שם חלבונים  של חלב נכרי, ובכגון זה השאלה חמורה יותר, ונמצאת מכשלה בדבר. במאמר מובאת מחלוקת אחרונים יסודית האם יש לחוש לאיסור חלב נכרי במקום שחלב טמא אינו בנמצא או שהוא יותר ביוקר, שדעת הפרי חדש להקל בזה, ודעת החת"ס להחמיר. אבל דבר שלא כ"כ ידוע בציבור הוא  שהחזו"א הכריע להלכה כדברי הפרי חדש. אין ספק שמאמר זה הוא מאמר מקיף, ויסודי לכל המעוניין באמת להבין את הסוגיה על בוריה...

למאמר המלא

גבולות הארץ

גבולות הארץ

אחד מהנושאים המרתקים כיום בהלכה הוא הגבול הדרומי של ארץ ישראל. אם בגבול המערבי, יש לנו גבול ברור, הים, ובגבול המזרחי ישנו גבול ברור הירדן. הרי שבדרומה של הארץ אין לנו גבולות ברורים בתורה. התורה כן מציינת כמובן את גבולות הארץ, אבל שמות המקומות שהתורה מציינת כיום אינם ברורים לנו לגמרי, היכן הם.

הנושא הוא נושא מהותי באופן כללי ובמיוחד עתה שאנו לקראת שנת השמיטה, יש משמעות רבה לגבולות הארץ לעניין שביעית, תרומות ומעשרות ועוד.כאמור, הגבול הדרומי, אינו ברור דיו. ראיה מעניינת מאוד מביא הרב רבינוביץ במאמרו באמונת עתיך 102. יש דין מיוחד בערי מקלט שצריכים להיות משולשים, דהיינו שהמרחקים ביניהם צריכים להיות שווים. אחת מערי המקלט היא חברון ועוד אחת היא שכם, גם שכם וגם חברון ידועות לנו היטב בשמם היום, ולפי דברי המשנה במסכת מכות, המרחק בין שכם לחברון הוא כמו המרחק בין העיר הדרומית ביותר לבין חברון. מעתה נוכל לדעת לסמן את גבולה הדרומי של הארץ, הרב רבינוביץ פורש את הסוגיה באופן מקיף ורחב, ראה באמונת עתיך 102