בדיקת קמח בימינו הרב יהודה הלוי עמיחי

לאור המצב בימינו שמשתפר מאד, בייחוד בגלל תנאי אחסון והעברה טובים יותר, וכן תחלופה גבוהה בחנויות דבר שמונע הופעת חרקי מחסן שונים. האם יש להמשיך לבדוק את הקמח? האם במציאות של ימינו יש להמשיך לבדוק את הקמח? תשובה: בהלכות חרקים הש"ך כותב שהכל לפי המקום והזמן, ברור שיש דינים מתחלפים ומשתנים בדיני...

ברכות המגילה ו'שהחיינו' בלילה וביום פורים

האם יש לברך 'שהחיינו' גם בעת הקריאה ביום? מחבר המאמר מברר ע"פ הלכה את מעמדו ומעלתו של יום הפורים.   בפורים מברכים שלוש ברכות בעת קריאת המגילה: 'על...

מחצית השקל לשנת תשע"ט פורים

שווי מחצית השקל כיום א. לפי המשקל נחלקו המפרשים האם השקל בימינו משקלו 14.6 גרם כסף (דעת רש"י) או משקלו 17 גרם כסף (דעת הרי"ף). הרמב"ן מספר שתחילה סבר...

הדרכה באכילה מחוץ לבית כשרות כללי

ספרים רבים המבררים את נושא הכשרות כבר נכתבו. כשרות שייכת, כמובן, גם בבית וגם מחוצה לו, אבל כאן, במסגרת זו, אנו נתמקד באכילה מחוץ לבית. נגלה נקודות...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר