נטיעת כרמים כמצוות ישוב ארץ ישראל הרב אברהם סוחובולסקי

יש לברר האם גם בנטיעת כרם יין יש את כל המעלות של ישוב ארץ ישראל ע"י נטיעת עצי פרי, או שמא יש בנטיעת כרם יין צדדים שליליים כפי שיבואר לקמן, ואולי ראוי להימנע מנטיעתם א. ערך נטיעת אילנות בארץ ישראל מצוות ישוב ארץ ישראל מצווה רבה היא, והיא מתפרטת למספר אופנים, להתיישבות ומגורים בארץ, וכן בזריעת ונטיעת...

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בירושלים ובמקדש שונות

האם אדם המפריש תרומות ומעשרות מגידולים שגדלו בירושלים ומקום המקדש מתחייב להפריש מהתורה? במאמר שלפנינו דן המחבר בסיבה שחיוב הפרשת תרו"מ וחלה היא מדברי...

כלאים ב"נענע" בכרם כלאי הכרם

צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו?   לענין כלאי הכרם נאמר במשנה (פ"ה מ"ח): המקיים קוצים בכרם, ר' אליעזר אומר - קדש, וחכמים אומרים - לא...

עקירת עצים לצורך ציבורי הסביבה בהלכה

ישנם מקרים בודדים שהתורה מתירה עקירת עצים- שאינם מניבים כראוי, שענפיו משמשים כקורות, שעץ אחד מזיק לעץ אחר, וכן כאשר ישנה תחרות בין שני עצים. האם...

שאלות ותשובות

קטגוריות

הרשמו לניוזלטר