ברית העומר

הרב גבריאל קדוש

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" מצוות הבאת העומר נכרכה...

חיפוש נעדרים בכנרת ביום טוב שביעי של פסח

הרב רמי ברכיהו

האם מותר להמשיך חיפושים אחר נעדרים תוך שימוש באמצעים מיוחדים, כגון רחפנים ומערכות מחשוב ואיתור, כאשר הסיכויים למצאם חיים קלושים. בחול המועד פסח תשע"ז פקדו את...

ספירת העומר בבין השמשות

הרב יעקב אפשטיין

מי שמכניס את השבת מוקדם (בגלל שעון קיץ) ורוצה לאכול מוקדם כיצד ינהג בענין תפילת ערבית, ספירת העומר וסעודת ליל שבת? א. תפילת ערבית מוקדמת פסק השולחן ערוך (או"ח...

'משיב הרוח ומוריד הגשם' בעידן טכנולוגיות העל

אגרונום מרדכי שומרון

בעידן של יכולות טכנולוגיות מתקדמות ומרשימות בתחום ניצול משאבי המים, עשוי הציבור לחשוב כי כבר אין צורך בגשם ושאנו מסוגלים לספק את צרכינו גם בלעדיו. דבר זה רחוק...

פרשת תזריע מצורע - צרעת הבית – הזדמנות לקשר עם ה' בארץ ישראל

יואל יעקובי

על מין הצרעת המוזר מכולם, זה שמתפתח על האבני הבית הדוממות, נאמר במפורש: "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם", כלומר המצווה נוהגת רק בארץ ישראל. במילים אחרות, זו...

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

הרב אליעזר איגרא

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות תפקידו של הרב ובמקור סמכותו כשומר סף בפני...

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

הרב שמואל אליהו

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה שלא לדבר מחשש שמא ישנא אותך. תקציר מהרצאה...

ממזרות בטיפולי פוריות

מכון פועה

ישנם שני סוגי ממזרות: יצירה חדשה עקב מעשה עברה, או ממזרות העוברת בתורשה. בחלק זה של המאמר נדון בשאלת יצירת ממזרות חדשה בטיפולי פוריות. א. פתיחה   במאמר...

מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמר זה לא יעסוק במכלול דיני הטבילה, אלא במקרים ובמצבים מיוחדים בטבילה. 1. טבילה בזמנה  א. אישה שבעלה בעיר, מצווה שתטבול בזמנה. אין זו חובה גמורה אלא הנהגה...

מילון מושגים בוטנימילון מושגים בוטני קצר (בסדר א-ב) אבקה (pollen)- גרגירי האבקה הם תאי המין הזכריים הנוצרים באבקני הצמחים בעלי הזרע. אבקן...

טבלת מאפייני דגנים

בטבלה זו מובאים מיני הדגנים השונים השכיחים כיום, זיהויים אפשריים שלהם, ותיאורים בוטניים מרכזיים שם עברי שם מדעי זיהויים אפשריים במשנה (לדעת החוקרים, ולא בהכרח...

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

אג' יהודה הלר

הנה קרבים ובאים להם חודשי הקיץ המביאים עימם את פירות הקיץ, בהם אנו שמחים ומברכים עליהם ברכת 'שהחיינו'. האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על מיץ פירות? האם יש לברך...

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

הרב יהושע שפירא

נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל קרוב לעשרים וארבע שנים שאני...

מטבע וירטואלי ('ביטקוין') – האם נחשב מטבע עפ"י ההלכה?

הרב שלמה אישון

ביטקוין (Bitcoin) הינו מטבע דיגיטלי בעל ערך, שאינו בבעלות גוף מרכזי כגון מדינה או בנק. במאמר שלפנינו דן המחבר במעמדו ההלכתי של מטבע זה - האם יהיה איסור ריבית...

גיוס נשים לצבא

הרב צבי סגרון

עם הקמת מדינת ישראל והקמת צבא ההגנה לישראל עלתה על הפרק שאלת גיוס נשים לצבא. המאמר שלפנינו סוקר בצורה בהירה את המקורות הראשוניים אודות השתתפות נשים בלחימה;...